Publicaties van Europese en internationale organisaties

Lessons Learned Bulletins

Deze publicaties worden opgesteld door de MAHB (Major Accident Hazards Bureau), op basis van zware ongevallen die gerapporteerd worden in de Europese database MARS (Major Accident Reporting System).

Deze publicaties worden ook ter beschikking gesteld via de website van de MAHB: https://minerva.jrc.ec.europa.eu.


Common Inspection Criteria

De documenten in de reeks ‘Common Inspection Criteria’ worden opgesteld door een technische werkgroep van Europese Seveso-inspecteurs. Elk document is gewijd aan een specifiek thema dat tijdens een Seveso-inspectie aan bod kan komen. Voor elk thema worden een aantal criteria vermeld waarvan de inspecteurs verwachten dat er aan voldaan wordt en die als referentie kunnen dienen bij de inspecties.

Deze publicaties worden ook ter beschikking gesteld via de website van de MAHB: https://minerva.jrc.ec.europa.eu.