Checklist ‘Fenol’

Dit inspectie-instrument behandelt de volgende types van installatie-onderdelen:

  • opslagtanks
  • verlading van tankwagens of spoorwagons
  • scheepsverlading
  • leidingen
  • opslag en afvullen in eenheidsverpakkingen.

De risico’s en de maatregelen worden weergegeven in een risicoanalyse die werd uitgevoerd met PLANOP versie 2, waarvan de structuur gebaseerd is op het vlinderdasmodel. De meest recente versie van PLANOP (versie 3) hanteert een andere structuur, namelijk die van de veiligheidsfuncties zoals uitgelegd in de informatienota ‘Procesveiligheidsstudie’.

Dit inspectie-instrument dateert van vóór de samenwerking tussen de federale en de gewestelijke Seveso-inspectiediensten en werd volledig binnen de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s ontwikkeld.