Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Op deze pagina

    Dit thema handelt over de specifieke vormen van werkorganisatie zoals onregelmatige werktijden (nacht- of ploegenarbeid), uitzendarbeid, jongeren op het werk, stagiairs, moederschapsbescherming, dienstboden en huispersoneel.

    Een aantal categorieën werknemers dienen wegens hun bijzonder kwetsbare positie in het bedrijf of bij hun werkgever een speciale bescherming te genieten.

    De werkgever is verplicht om bij het uitvoeren van zijn risicoanalyse rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze werknemers, zoals gebrek aan ervaring, beperkt inzicht in risico's, jeugdige leeftijd, zwangerschap en het geven van borstvoeding, en het feit dat zij bij de werkgever thuis werken.