Inspectie-instrument ‘Ammoniumnitraat’

Dit inspectie-instrument behandelt de risico’s verbonden aan de opslag en de verlading van ammoniumnitraat in vaste toestand en als oplossing.

De hoofdstukken 3 en 4 bevatten typische maatregelen voor de opslag en verlading van ammoniumnitraat in vaste vorm, met inbegrip van enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat en van samengestelde meststoffen gevoelig voor een zelfonderhoudende decompositie (NPK’s). Zowel de opslag in gebouwen (in zakken of los gestort) als in silo’s wordt beschouwd.

De hoofdstukken 5, 6 en 7 handelen over de risico’s van warme oplossingen van ammoniumnitraat. De opslag, leidingsystemen en verlading komen aan bod.

Het belangrijkste risico van ammoniumnitraat houdt verband met de ontbinding van het product. In het inspectie-instrument worden veiligheidsmaatregelen beschreven in functie van de belangrijkste oorzaken voor ontbinding:

  • opwarming
  • contaminatie
  • kwaliteitsvermindering
  • externe deflagratie of detonatie.