Publicaties over de preventie van zware ongevallen

Op deze pagina

  De publicaties van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s kunnen ondergebracht worden in de volgende groepen:

  Inspectie-instrumenten worden gebruikt door de inspecteurs om te onderzoeken of de Seveso-bedrijven in België de nodige systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard hebben geïmplementeerd om de risico’s van zware ongevallen te beheersen.

  Informatienota’s worden opgesteld om toelichting te geven bij reglementaire voorschriften die relevant zijn voor de preventie van zware ongevallen. Ze bevatten doorgaans praktische aanbevelingen om de reglementering te implementeren.

  Lessen uit ongevallen beschrijven ongevallen of incidenten die zich in Belgische Sevesobedrijven hebben voorgedaan. Ze worden opgesteld om bepaalde nuttige lessen uit deze incidenten en ongevallen te verspreiden.

  Nieuwe inspectie-instrumenten en informatienota’s worden eerst als discussiedocument gepubliceerd. Op die manier kunnen alle belanghebbenden hun opmerkingen geven. Eventuele discussiedocumenten kan men vinden op de pagina "Publicaties in ontwikkeling".

  Via deze website wordt ook een selectie Publicaties van Europese en internationale organisaties ter beschikking gesteld.