Sociaal overleg inzake welzijn op het werk

In dit thema wordt uitleg gegeven omtrent:

  • de werking van het overleg op het niveau van de onderneming;
  • de organisatie en werking van het hoogste overlegorgaan, nl. de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.