Gerelateerde regelgeving

Op deze pagina

    Het boek IX ‘Veiligheid van producten en diensten’ van het Wetboek van Economisch Recht bepaalt het algemeen kader voor de reglementering van de fabricage van allerhande toestellen en machines en vormt de wettelijke basis voor een aantal koninklijke besluiten waarin concrete veiligheidseisen en -procedures worden vastgesteld. Die wetgeving heeft een meer economische inslag, daar zij het op de markt brengen van die producten regelt. Daar het op de markt brengen van veilige producten tot gevolg heeft dat het risico bij de bron wordt uitgeschakeld komt deze wetgeving het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ten goede.

    De wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, voorziet onder meer in het strafbaar stellen van de bepalingen van de REACH-verordening waarop een inbreuk kan worden gepleegd door een werkgever. Op die manier zijn de strafsancties die in deze wet worden voorzien voor inbreuken op de REACH-verordening op een en dezelfde manier toepasbaar op de arbeidsplaats wanneer de verplichtingen van de REACH-verordening zich richten tot werkgevers ter bescherming van hun werknemers.

    Hiertoe voorziet deze wet ook in de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet op de arbeidsplaats.