Checklist ‘Waterstoffluoride’

Dit inspectie-instrument behandelt de volgende installatie-onderdelen: 

  • losplaatsen voor ketel- of tankwagens
  • losinstallaties
  • inrichtingen als opslagplaats voor stationaire opslagtanks
  • stationaire opslagtanks voor de opslag van vloeibare waterstoffluoride
  • stationaire opslag in gesloten gebouwen
  • verdampers / warmtewisselaars
  • pijpleidingen
  • vernietigingsinstallatie.

Het inspectie-instrument somt een aantal risico’s en objectieven op, en vermeldt telkens de typische maatregelen om deze risico’s te beheersen of de objectieven te realiseren.

Dit inspectie-instrument dateert van vóór de samenwerking tussen de federale en de gewestelijke Seveso-inspectiediensten en werd volledig binnen de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s ontwikkeld.