Inspectie-instrument ‘Magazijnopslag’

Dit inspectie-instrument werd ontwikkeld door de Belgische Seveso-inspectiediensten om de opslag van gevaarlijke stoffen in een magazijn te beoordelen.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • Organisatie van de opslagactiviteit
  • Voorkomen van lekken en schade
  • Opvang van lekken en bluswater
  • Voorkomen van ontsteking
  • Beperken van schade door brand
  • Explosie-ontlasting

De bewerkingen die desgevallend worden uitgevoerd op de eenheidsverpakkingen zoals het herverpakken, het afvullen, het nemen van stalen maken geen voorwerp uit van dit inspectie-instrument.