Inspectie-instrumenten voor onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem

Op deze pagina

    De exploitant van een Seveso-bedrijf moet een preventiebeleid voeren dat borg staat voor een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu. Dit preventiebeleid moet in de praktijk worden gebracht door middel van een veiligheidsbeheersysteem. De aspecten die aan bod moeten komen in dit veiligheidsbeheersysteem worden in het samenwerkingsakkoord omschreven.

    Om de naleving van deze verplichting met voldoende diepgang te kunnen onderzoeken werd een reeks inspectie-instrumenten ontwikkeld die ieder betrekking hebben op één of meerdere onderdelen van een veiligheidsbeheersysteem voor de preventie van zware ongevallen.

    Het betreft de volgende inspectie-instrumenten: