Inspectie-instrument 'Waterstof'

Dit inspectie-instrument werd ontwikkeld door de Belgische Seveso-inspectiediensten om installaties te beoordelen voor de opslag en verlading van gasvormige waterstof.

Het inspectie-instrument beschrijft typische risico’s en maatregelen voor:

  • Vaste drukhouders
  • Mobiele drukhouders
  • Leidingen
  • Losplaatsen voor gasvormige waterstof bij waterstofgebruikers
  • Vulstations voor flessen(batterijen)
  • Waterstofcompressoren