Publicaties in ontwikkeling

Op deze pagina

  Nieuwe inspectie-instrumenten en informatienota’s worden eerst als discussiedocument uitgebracht. Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij het discussiedocument overmaken aan de inspectiediensten.

  Actuele discussiedocumenten:

  Informatienota "De impact van cyberaanvallen op de preventie van zware ongevallen" (DOCX, 101.42 KB).

  Voor de meeste bedrijven is cyberbeveiliging een actueel en gekend thema, aangezien een cyberaanval een belangrijk impact op de activiteit en voortbestaan van het bedrijf kan hebben.

  In Seveso-bedrijven is er nog een extra dimensie: een cyberaanval kan immers ook een belangrijke invloed hebben op het vlak van de preventie van zware ongevallen. Cyberdreigingen beïnvloeden de veiligheid van procesinstallaties op diverse manieren:

  • door het verstoren van controle en beveiligingssystemen,
  • door het blokkeren van veiligheidsrelevante applicaties,
  • of door het onbeschikbaar maken van kritieke informatie.

  Het streven naar een hoog niveau op het vlak van de preventie van zware ongevallen vraagt dus ook aandacht voor cybersecurity vanuit de invalshoek procesveiligheid.

  Deze nota werd opgesteld door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's om haar standpunt terzake toe te lichten.

  Uiterlijk tegen 31 augustus 2024 kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij dit discussiedocument per e-mail overmaken aan koen.biermans@werk.belgie.be