Publicaties in ontwikkeling

Op deze pagina

  Nieuwe inspectie-instrumenten en informatienota’s worden eerst als discussiedocument uitgebracht. Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij het discussiedocument overmaken aan de inspectiediensten.

  De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat de publicatie heeft ontwikkeld. Wie aan de vergadering wil deelnemen moet zich inschrijven voor de einddatum voor het overmaken van opmerkingen. Er wordt eveneens verwacht dat de deelnemers hun opmerkingen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering, vooraf opsturen. De overlegvergaderingen gaan door in de gebouwen van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

  Na de inspraakperiode zal een eerste definitieve versie van de publicatie worden opgesteld. Ook nadat een definitieve versie van een publicatie is opgesteld blijven opmerkingen en suggesties welkom. Zij zullen dan behandeld worden wanneer er een nieuwe versie van de publicatie wordt opgesteld.

  Actuele discussiedocumenten: 

  Inspectie-instrument "Vermijden van ontstekingsbronnen" (DOCX, 279.67 KB).

  Dit inspectie-instrument werd ontwikkeld door de Belgische Seveso-inspectiediensten om na te gaan of de exploitant de nodige maatregelen heeft genomen om ontsteking van mogelijke explosieve atmosferen te vermijden.

  Het inspectie-instrument bundelt drie vragenlijsten:

  • Identificatie van de gevarenzones
  • Vast opgestelde arbeidsmiddelen in gevarenzones
  • Verplaatsbare ontstekingsbronnen

  De overlegvergadering zal plaatsvinden op 10 januari 2023 van 9u30 tot 12u00. Opmerkingen en inschrijvingen voor 3 januari 2023 via koen.biermans@werk.belgie.be.