Publicaties in ontwikkeling

Op deze pagina

    Nieuwe inspectie-instrumenten en informatienota’s worden eerst als discussiedocument uitgebracht. Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij het discussiedocument overmaken aan de inspectiediensten.

    De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat de publicatie heeft ontwikkeld. Wie aan de vergadering wil deelnemen moet zich inschrijven voor de einddatum voor het overmaken van opmerkingen. Er wordt eveneens verwacht dat de deelnemers hun opmerkingen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering, vooraf opsturen. De overlegvergaderingen gaan door in de gebouwen van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

    Na de inspraakperiode zal een eerste definitieve versie van de publicatie worden opgesteld. Ook nadat een definitieve versie van een publicatie is opgesteld blijven opmerkingen en suggesties welkom. Zij zullen dan behandeld worden wanneer er een nieuwe versie van de publicatie wordt opgesteld.

    Actuele discussiedocumenten: 

    Geen