Arbeidsmiddelen

Op deze pagina

  Algemene situering

  De algemene bepalingen betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen zijn terug te vinden in titel 2 van boek IV van de codex over het welzijn op het werk. Er zijn ook meer specifieke bepalingen te vinden over:

  • mobiele arbeidsmiddelen (titel 3 van boek IV van de codex)
  • arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (titel 4 van boek IV van de codex)
  • arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (titel 5 van boek IV van de codex)

  Toepassingsgebied

  Werkgevers, werknemers en daarmee gelijkgestelde personen als voorzien in de welzijnswet.

  Wat zijn arbeidsmiddelen?

  Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties; kortom, alles waarmee arbeid kan verricht worden.

  Het gebruik van arbeidsmiddelen houdt in: elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, met inbegrip van ingebruikname of buiten gebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, ombouw, onderhoud en verzorging (waaronder ook reiniging).

  Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk