Inspectie-instrument ‘Opslag van ontplofbare stoffen’

Dit inspectie-instrument wordt gebruikt door de Belgische Seveso-inspectiediensten om systematische inspecties uit te voeren in bedrijven die ontplofbare stoffen opslaan zoals voorzien in de Seveso-regelgeving. De opslagplaatsen van ammoniumnitraatemulsies, -suspensies of -gels die worden gebruikt bij de vervaardiging van mijnspringstoffen (UN 3375, klasse 5.1 - oxiderende stoffen) en de klasse van de gedesensibiliseerde springstoffen (bv.: minder gevoelig gemaakte nitrocellulose) vallen ook onder dit document.Dit inspectie-instrument is van toepassing op alle types van opslag.

Het inspectie-instrument is opgesteld onder de vorm van een tabel. Het bestaat uit 2 delen. Het eerste deel laat toe om te controleren of de nodige maatregelen en systemen aanwezig zijn voor een veilige opslag van ontplofbare stoffen: de lopende vergunningen, procedures en instructies, opleidingen enz. Het tweede deel is ontwikkeld ter ondersteuning van de verificaties op het terrein en slaat zowel op de opslagplaats zelf als haar onmiddellijke omgeving.