Informatienota’s

Op deze pagina

    Informatienota's worden opgesteld om verduidelijkingen te geven over bestaande reglementering, om toelichting te geven omtrent nieuwe regelgeving, om de bedrijven attent te maken op bepaalde aspecten van de preventie van zware ongevallen of om de visie van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's over een bepaalde problematiek weer te geven. Deze informatienota's dienen eerder als verheldering gezien te worden en hebben geen verplichtend karakter.

    De volgende informatienota’s zijn beschikbaar: