Inspectie-instrumenten voor veiligheidsfuncties

Op deze pagina

  Met de term ‘veiligheidsfunctie’ verwijzen we naar een aantal preventieve en schadebeperkende strategieën die we typisch terugvinden in het veiligheidsconcept van de meeste procesinstallaties. Deze veiligheidsfuncties zijn:

  • het beheersen van processtoringen
  • het beheersen van de degradatie van omhullingen
  • het beperken van accidentele vrijzettingen
  • het beheersen van de verspreiding van vrijgezette stoffen en energie
  • het vermijden van ontstekingsbronnen
  • het beperken van schade door brand
  • het beperken van schade door explosies
  • de bescherming tegen blootstelling aan vrijgezette stoffen.

  Meer toelichting bij deze veiligheidsfuncties vindt u in de informatienota ‘Procesveiligheidsstudie’

  Voor een aantal veiligheidsfuncties werden reeds inspectie-instrumenten ontwikkeld, met name: