Toelichting bij de wetgeving ter preventie van zware ongevallen

Op deze pagina

  De preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken maakt het voorwerp uit van de zogenaamde Sevesorichtlijn.

  Twee zware chemische industriële ongevallen die in Europa in de jaren 1970 voorgedaan hebben, vormden de aanzet tot een specifieke Europese regelgeving over de preventie en de beperking van dergelijke ongevallen. In 1974 kostte een brand en explosie in een chemisch productiebedrijf te Flixborough (Verenigd Koninkrijk) het leven aan 28 werknemers en tal van gewonden op en buiten het bedrijfsterrein. In 1976 leidde het verlies van de controle van een chemische reactie in een batchreactor in een bedrijf te Meda (Italië) tot de vrijzetting van dioxine, waarbij het naburige stadje Seveso het zwaarst getroffen werd. De Europese richtlijn 82/501/EEG werd al gauw "Seveso"-richtlijn genoemd. De richtlijn werd over de jaren bijgestuurd en gewijzigd door zware industriële ongevallen.

  De actueel geldende Europese Sevesorichtlijn, richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 (PDF, 1.02 MB), is al de derde Seveso-richtlijn. Met deze derde richtlijn werd het toepassingsgebied aangepast aan de indeling van gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening.

  De Seveso III-richtlijn werd omgezet in Belgisch recht via het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (PDF, 853.95 KB). Dit samenwerkingsakkoord vervangt sinds 10 juni 2016 het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999, dat de Seveso II-richtlijn omzette. Bij de omzetting is uitgegaan van een maximale aansluiting bij de richtlijn. Zo is het toepassingsgebied exact overgenomen en zijn er geen extra verplichtingen voor de exploitant. Het samenwerkingsverband tussen de overheidsdiensten, opgezet onder het akkoord van 21 juni 1999, werd bestendigd.

  Via de links hiernaast vind je toelichting bij de verschillende onderdelen van het samenwerkingsakkoord.

  Voor meer informatie over de Sevesorichtlijn zelf en de implementatie ervan in Europa kan je terecht op de website van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Europese Commissie. De Europese commissie publiceert ook een lijst met "Questions and answers (PDF, 572.32 KB)".