Omgevingsfactoren en fysische agentia

Op deze pagina

    De werkgever is ertoe gehouden zijn werknemers te beschermen tegen fysische agentia zoals lage of hoge temperaturen, lawaai, trillingen en ioniserende straling (bv. röntgen- en gammastralen). Zo dient hij ook de blootstelling aan kunstmatige vormen van optische straling te beperken (bv. ultraviolette straling, straling van lasers en infraroodlampen), evenals de blootstelling aan elektromagnetische golven (bv. van microgolfoven of radiofrequentie).