Lessen uit ongevallen

Op deze pagina

  Deze documenten beschrijven ongevallen of incidenten die zich in Belgische Seveso-bedrijven hebben voorgedaan. Ze worden opgesteld met de bedoeling bepaalde nuttige lessen uit deze incidenten en ongevallen te verspreiden.

  Deze nota’s werden opgesteld in samenspraak met het bedrijf waar het incident of ongeval zich voordeed. Om redenen van privacy en confidentialiteit werden gegevens die een identificatie van het betrokken bedrijf mogelijk maken en die niet nodig zijn voor de duidelijkheid van de lessen, niet opgenomen in de tekst (zoals de plaats en datum van het ongeval en bepaalde technische gegevens van de installatie).

   

  Lessen uit ongevallen
   Identificatienummer Titel Datum
  CRC/ONG/004-N Aanbevelingen om omwisseling van gevaarlijke produkten te vermijden (PDF, 31.63 KB)  april 1999
  CRC/ONG/005-N Explosie en branden in een raffinaderij (PDF, 132.9 KB)  december 1997
  CRC/ONG/006-N Gevaar voor "shaft blow-out" bij terugslag- en vlinderkleppen (PDF, 123.67 KB)  augustus 1998
  CRC/ONG/007-N Brand in vulcarrousel voor gasflessen (PDF, 23.03 KB)  december 1998
  CRC/ONG/008-E Recommendations for pipe flanges made in forged steel complying with ASTM A 105 (PDF, 340.12 KB)  januari 2003 
  CRC/ONG/009-N Toezicht en redding bij het betreden van besloten ruimten (PDF, 143.82 KB)  januari 2002
  CRC/ONG/010-N Aanbevelingen voor het sorteren van lithiumbatterijen (PDF, 98 KB)  juli 2005
  CRC/ONG/011-N Gasontsnapping uit een aardgasontspanstation (PDF, 69.96 KB)  november 2006 
  CRC/ONG/013-N Breuk van een (atmosferische) aardolie opslagtank (PDF, 349.98 KB) 
  Breuk van een (atmosferische) aardolie opslagtank - Engelse versie (PDF) (PDF, 349.12 KB) 
  november 2006 
  CRC/ONG/015-N Brand aan voedingsvat bij heropstart door vrijkomen van product boven zijn zelfontstekingstemperatuur (PDF, 47.1 KB)  december 2008
  CRC/ONG/016-N Explosie in een batchreactor (PDF, 49.93 KB)  september 2008
  CRC/ONG/017-N Brand bij werken aan bodempomp door vrijkomen van product boven zijn zelfontstekingstemperatuur (PDF, 46.36 KB)  september 2008
  CRC/ONG/018-N Brand in een uitloogreactor voor de recuperatie van zink (PDF, 39.82 KB)  september 2008
  CRC/ONG/019-N Inhalatie van dampen van een zeer giftige vloeistof (PDF, 41.46 KB)  september 2008
  CRC/ONG/020-N Accidentele lozing in een waterloop (PDF, 39.86 KB)  september 2008
  CRC/ONG/021-N Gasexplosie aan een toevoerleiding naar de batterijen van een cokesoven (PDF, 41.57 KB)  september 2008
  CRC/ONG/022-N Zelfonderhoudende ontbinding van meststoffen in een droger (PDF, 45.71 KB)  september 2008
  CRC/ONG/023-N Emissie van grote hoeveelheden ammoniak en methylamines (PDF, 36.93 KB)  september 2008
  CRC/ONG/024-N Gewonde door brand bij interventie aan manometer (PDF, 46.65 KB)  december 2008
  CRC/ONG/025-N Brand bij werken aan benzineleidingen (PDF, 52.91 KB)  september 2008
  CRC/ONG/026-N Propyleenlek na het afbreken van een ontluchting (PDF, 67.23 KB)  september 2008
  CRC/ONG/027-N Gewonde en vrijzetting van koolwaterstoffen bij het vrijmaken van een opblokking (PDF, 38.88 KB)  september 2008
  CRC/ONG/028-N Twee dode contractoren door vrijkomen van titaniumtetrachloride (PDF, 48.07 KB)  september 2008
  CRC/ONG/029-N Vrijzetting van methylchloride bij het openen van een ingeblokte pijp (PDF, 45.78 KB)  september 2008
  CRC/ONG/030-N Brand destillatie-eenheid (PDF, 163.94 KB)  december 2008
  CRC/ONG/031-N Emissie van waterstofsulfide bij opstart van een productie-installatie (PDF, 38.08 KB)  september 2008
  CRC/ONG/032-N Evacuatie na vrijzetting van dimethyldisulfide (PDF, 40.84 KB)  september 2008
  CRC/ONG/033-N Brandwonden door warm zuur (PDF, 53.01 KB)  april 2009
  CRC/ONG/035-N Ongecontroleerde reactie en explosie door het afbreken van een roerder (PDF, 101.39 KB)  februari 2012
  CRC/ONG/036-N Brand tijdens het onderhoud van een hexaan-stripper (PDF, 114.15 KB)  februari 2012
  CRC/ONG/037-N Blootstelling aan tolueendiisocyanaat bij het vervangen van een afsluiter (PDF, 107.08 KB)  februari 2012
  CRC/ONG/038-N Naftabrand in een stoomkrakingsinstallatie (PDF, 103.25 KB)  februari 2012
  CRC/ONG/039-N Explosie en brand door de ongewenste vorming van waterstofazide (HN3) (PDF, 103.84 KB)  februari 2012
  CRC/ONG/040-N Ontbinding van peroxiden opgeslagen in eenheidsverpakkingen (PDF, 196.74 KB)  februari 2014
  CRC/ONG/041-N Vrijzetting van 16 ton butaan via ontluchtingsleiding (PDF, 330.17 KB)  juli 2014
  CRC/ONG/042-N Emissie van chloor door elektriciteitsuitval (PDF, 88.14 KB)  december 2014
  CRC/ONG/043-N Brand en explosie na lek door thermische vermoeiing (PDF, 512.94 KB)  mei 2017
  CRC/ONG/044-N Emissie van chloor via breekplaathouder (PDF, 66.94 KB)  mei 2017
  CRC/ONG/045-N Groot lek van brandbaar gas door galvanische corrosie (PDF, 576.01 KB)  februari 2020
  CRC/ONG/046-N Explosie door C4 lek in een technische ruimte (PDF, 64.29 KB)  november 2018
  CRC/ONG/047-N Lek ethyleenoxide door faling pakking (PDF, 90.22 KB) maart 2019
  CRC/ONG/048-N Lek aan mangat bij indienstname van een quench-toren (PDF, 135.31 KB) juni 2019
  CRC/ONG/049-N Vrijzetting van MVC tijdens de verlading van spoorwagons (PDF, 277.2 KB) juni 2019
  CRC/ONG/051-N Brand in een opslagzone voor lege gebruikte vaten (PDF, 99.44 KB) december 2022
  CRC/ONG/052-N Brand na lek veroorzaakt door corrosie onder isolatie (PDF, 390.34 KB) april 2023

   

  Op 19 november 2013 heeft zich een stoomexplosie voorgedaan bij de raffinaderij van Total in Antwerpen. Het ongeval gebeurde tijdens het herinjecteren van een lekdichtingsklem op een flens tussen het kleplichaam en het klepdeksel op een hoge druk stoomsysteem. De twee technici van de firma Team Industrial Services Belgium die deze lekdichtingsoperatie uitvoerden, kwamen hierbij om het leven.

  Total en Team Industrial Services hebben een document in het Engels, Frans en Nederlands opgesteld met de resultaten van het onderzoek. Het betreft met name de volgende documenten: