Einde van de formele procedure

Op deze pagina

    Er komt een einde aan de toepassing van de interne procedure wanneer de werknemer meent dat zijn problematiek is opgelost.

    Wanneer dit niet het geval is (bijvoorbeeld omdat de werkgever geen of geen geschikte maatregelen heeft genomen) kan de werknemer een klacht indienen bij de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk of bij de arbeidsauditeur of bij de politiediensten of een rechtsvordering instellen bij de arbeidsrechtbank.