Luister- en informatiefase

Op deze pagina

  De werknemer kan zich naar zijn keuze richten tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten.

  Hij kan dit persoonlijk doen, maar ook per telefoon, mail of brief.

  De vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten moet dan, binnen een termijn van 10 kalenderdagen na het eerste contact, de werknemer horen en hem informeren over de mogelijkheden tot interventie.

  Het horen van de werknemer en het verstrekken van deze informatie kunnen telefonisch gebeuren of tijdens een persoonlijk onderhoud en kunnen reeds plaatsvinden tijdens het allereerste contact.

  De bedoeling ervan is het probleem goed te kunnen omschrijven en de werknemer te informeren over de mogelijkheid om op informele of formele wijze een oplossing te bekomen.

  Wanneer dit plaatsvindt tijdens een persoonlijk onderhoud, kan de werknemer de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten vragen een document op te stellen dat het persoonlijk onderhoud bevestigt (PDF, 67.89 KB).

  Nadat hij de nodige informatie heeft ontvangen, zal de werknemer kiezen welk type interventie hij wenst te gebruiken.