Rol en statuut van de actoren betrokken bij het preventiebeleid

Op deze pagina

  De preventie van psychosociale risico’s op het werk is niet enkel een taak van de preventieadviseur psychosociale aspecten of van de vertrouwenspersoon, die een specifieke preventiefunctie vervullen. 

  Deze risico’s maken integraal deel uit van het algemene preventiebeleid van de onderneming. 

  Spelen een belangrijke rol in de preventie van psychosociale risico's:

  • de werkgever
  • de werknemers
  • de leden van de hiërarchische lijn
  • het Comité voor preventie en bescherming op het werk
  • de preventieadviseur van de interne dienst
  • de preventieadviseur-arbeidsarts