Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de preventieadviseur en de leden van de hiërarchische lijn

Op deze pagina

    Toelichting over artikel 33, §1, laatste lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

    Vraag

    Is de preventieadviseur die de interne dienst leidt en die van zijn werkgever alle middelen krijgt om zijn taken naar behoren te vervullen, doch nalaat de bijstand te verlenen die hem opgedragen wordt overeenkomstig artikel 33, § 1, laatste lid van de bovengenoemde wet en artikel II.1-4 van de codex over het welzijn op het werk (o.a. door een gebrek aan initiatieven tot voorstellen van actie) strafbaar ?

    Antwoord

    De preventieadviseur heeft een adviserende functie en is in die functie geen aangestelde van de werkgever. Bijgevolg is hij niet strafrechtelijk verantwoordelijk. Hij heeft wel een beroepsverantwoordelijkheid. Indien de preventieadviseur tekortschiet, is het in de eerste plaats de werkgever die moet optreden vermits hij de eindverantwoordelijke is. Leden van de hiërarchische lijn zijn wel aangestelden van de werkgever en kunnen dus wel strafrechtelijk vervolgd worden.