Verenigbaarheid van functie van preventieadviseur met lidmaatschap raad van beheer

Op deze pagina

  Toelichting over artikel 43 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

  Het artikel 43 bepaalt dat de preventieadviseur zijn opdracht moet vervullen in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever en de werknemers.

  Een expliciet wettelijke bepaling betreffende de onverenigbaarheid van de functie van preventieadviseur met het lidmaatschap van de raad van beheer bestaat niet.

  Het comité voor preventie en bescherming op het werk, de syndicale afvaardiging of de werknemers zelf, naargelang het geval, kunnen op basis van bv. feiten of statuten oordelen of de onafhankelijkheid van de preventieadviseur, die tevens lid is van de raad van beheer, al dan niet gewaarborgd is.

  Wanneer in een concreet geval een meningsverschil zou ontstaan omtrent deze onafhankelijkheid wordt de zaak voor advies voorgelegd aan de toezichthoudende ambtenaar.

  Bij blijvend conflict kan de zaak voorgelegd worden aan de arbeidsrechtbank die uiteindelijk de beslissing neemt.