Leiding van de dienst of de afdeling

Op deze pagina

  Toelichting over artikel II.1-14 van de codex over het welzijn op het werk

  Vraag 1

  Hoe moet in artikel II.1-14 van de codex "de leiding van een interne dienst" of "de leiding van een afdeling" geïnterpreteerd worden ?

  Antwoord 1

  Het begrip "leiding" krijgt concrete inhoud door de heersende bedrijfscultuur. De preventieadviseur die een dienst of een afdeling leidt, moet er vooral voor zorgen dat het principe van de multidisciplinariteit in acht wordt genomen. Het spreekt vanzelf dat hij ook de aangewezen persoon is om contacten te leggen en te onderhouden met de externe dienst waarop de werkgever beroep doet.

  Vraag 2

  In artikel II.1-14 van de codex wordt niet gesproken van bedrijven van groep C. Hoe moet artikel II.1-14 daar toegepast worden ?

  Antwoord 2

  In de interne dienst of de afdelingen van de interne dienst van bedrijven behorend tot groep C moet de werkgever preventieadviseurs aanduiden die belast zijn met de leiding van de dienst of de afdeling. De preventieadviseurs moeten geen aanvullende vorming gevolgd hebben, maar ze moeten wel de kennis bezitten bedoeld in artikel II.1-20 van de codex. Indien de preventieadviseur toch een aanvullende vorming genoten heeft, dan heeft de werkgever volgens artikel II.1-10, § 2 van de codex een aantal faciliteiten betreffende de opdrachten en taken die door een interne of door een externe dienst moeten uitgevoerd worden.