Leiding van een afdeling en de dienst als geheel bij de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk

Op deze pagina

    Toelichting bij artikel 37 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

    Artikel 37 van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996 bepaalt: "... Indien de Dienst uit afdelingen bestaat, overeenkomstig artikel 35, §3 ... dan wordt voor de Dienst als geheel en per afdeling minstens één preventieadviseur aangesteld."

    Artikel II.1-18 van de codex over het welzijn op het werk, bepaalt: "De preventieadviseurs van een afdeling zijn werkzaam in de technische bedrijfseenheid waarvoor de afdeling is opgericht."

    De samenwerking tussen de interne dienst en het comité voor preventie en bescherming op het werk moet zoveel mogelijk worden bevorderd. Bovendien heeft het comité recht op een geprivilegieerde gesprekspartner. Daarom worden de interne dienst en het comité op hetzelfde niveau opgericht. Aangezien het comité wordt opgericht op het niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE), zal er slechts één interne dienst per werkgever opgericht worden, die al dan niet wordt onderverdeeld in afdelingen op het niveau van de TBE.

    Er moet minstens één preventieadviseur aangesteld worden per afdeling van de interne dienst, evenals één preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst. De functie van preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst kan gecombineerd worden met de functie van preventieadviseur belast met de leiding van een afdeling van de interne dienst als hij effectief in deze afdeling is tewerkgesteld en voldoende tijd heeft om deze functies te combineren. De concrete situatie binnen de onderneming moet beoordeeld worden en dit mag in geen geval de werking van de interne dienst in het gedrang brengen. Een preventieadviseur kan in de regel geen twee afdelingen leiden, omdat hij tewerkgesteld moet zijn in de TBE waarvoor zijn afdeling is opgericht (art. II.1-18, 3de lid) en er voldoende tijd beschikbaar moet zijn om beide afdelingen te leiden.