Werklokaal

Er is sprake van een werklokaal wanneer zich in dat lokaal een werkpost bevindt (art. I.1-4, 29° van de codex):

  • Kantoren zijn hiervan uiteraard het typevoorbeeld, maar het kan ook gaan om vergaderzalen, labo’s, werkplaatsen in gesloten ruimten, klaslokalen, …
  • Het gaat echter in principe niet om archieven, gangen of toiletten. Uiteraard moet hierbij steeds naar de concrete omstandigheden worden gekeken: zo kan er bv. in een archieflokaal toch een werkpost gevestigd zijn als de archivaris in het archieflokaal een bureau heeft waar hij werkt; in dat geval gaat het wel om een werklokaal.