Vloeren, muren, plafonds en daken van de lokalen

Op deze pagina

    Het oppervlak van vloeren, muren en plafonds van de lokalen is van zodanige aard dat zij kunnen worden schoongemaakt en onderhouden, teneinde passende hygiënische omstandigheden te verkrijgen.

    Transparante of lichtdoorlatende wanden, met name volledig glazen wanden in de lokalen of in de omgeving van werkposten en wegen zijn vervaardigd uit aangepaste veiligheidsmaterialen of zijn op zodanige wijze van de werkposten en wegen afgescheiden dat de werknemers niet met deze wanden in aanraking kunnen komen en ook niet gewond kunnen raken wanneer deze breken.

    Ze zijn duidelijk gemarkeerd overeenkomstig de bepalingen inzake veilgheids- en gezondheidssignalering op het werk.

    Wanneer de transparante of lichtdoorlatende wanden niet uit veiligheidsmaterialen zijn vervaardigd en als het risico bestaat dat werknemers gewond raken als een wand breekt, moeten deze oppervlakken tegen indrukken worden beveiligd.

    Toegang tot daken van materialen die niet voldoende weerstand bieden is slechts toegestaan indien aangepaste uitrusting wordt verstrekt en de nodige preventiemaatregelen worden genomen opdat het werk veilig kan worden uitgevoerd.