Ramen

Op deze pagina

    Ramen, bovenlichtvoorzieningen en ventilatievoorzieningen die kunnen worden geopend, kunnen door de werknemers veilig worden geopend, gesloten, geregeld en vastgezet. In geopende stand vormen zij geen risico voor de werknemers.

    Ramen en bovenlichtvoorzieningen zijn zodanig in combinatie met de uitrusting ontworpen of zijn uitgerust met zodanige voorzieningen dat zij kunnen worden schoongemaakt zonder risico's voor de werknemers die dit werk verrichten en voor de werknemers die zich in en om het gebouw bevinden.

    Deze bepaling geldt enkel voor de arbeidsplaatsen die na 31 december 1992 voor de eerste maal worden gebruikt, evenals op de wijziging, uitbreidingen en verbouwingen van op 1 januari 1993 in gebruik zijnde arbeidsplaatsen die vanaf deze laatste datum worden uitgevoerd.