Roltrappen

Op deze pagina

    Roltrappen en -paden functioneren veilig.

    Ze zijn uitgerust met de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.

    Ze hebben gemakkelijk herkenbare en toegankelijke noodstopvoorzieningen.