Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen – art. 37 van het KB van 25 januari 2001 – geïndexeerd bedrag en berekeningswijze voor de indexering

Op deze pagina

  Artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (hieronder KB TMB) vermeldt verschillende criteria, waarmee er rekening moet worden gehouden om te bepalen of een coördinatiestructuur voor de bouwplaats verplicht is en of dientengevolge de aan te stellen veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 moet zijn. 

  Een van de criteria is de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, BTW niet meegerekend.

  Het geïndexeerd bedrag volgens de criteria van artikel 37 van het KB TMB, bedraagt 4 183 500 sinds 1 mei 2024.

  De berekeningswijze voor de indexering is nu de volgende: 2 500 000 x (1,02) 26 = 4 183 500 waarbij (1,02)26 = 1,6734.

  Toelichting

  2 500 000 is het te indexeren basisbedrag dat in art. 37 van KB TMB wordt vermeld.

  1,02 stemt overeen met de indexering van 2% die moet worden toegepast telkens als de spilindex voor het openbaar ambt door de afgevlakte gezondheidsindex wordt overschreden.

  1,02 moet nu door exponent 26 vermenigvuldigd worden, want de spilindex voor het openbaar ambt werd 26 keer door de afgevlakte gezondheidsindex overschreden tussen vandaag en het ogenblik waarop de spilindex voor het openbaar ambt de basisspilindex was die in art. 37 van KB TMB wordt vermeld (107,30 met basisjaar 1996 = 100).

  Een overzicht van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en van de spilindex staat op de website van het Belgische statistiekbureau Statbel, in de rubriek Thema's > Consumptieprijsindex > Consumptieprijsindex.

  De laatste spilindex voor het openbaar ambt die werd overschreden, was vastgelegd op 128,11 (met basisjaar 2013 = 100). Deze werd in april 2024 overschreden door de afgevlakte gezondheidsindex.

  De nieuwe spilindex is vastgelegd op 130,67. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de nieuwe spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex zal worden overschreden, zal men daarmee rekening moeten houden bij de berekeningswijze voor de indexering van het bedrag in art. 37 van het KB TMB.

   

  Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex wordt overschreden 

  Aantal overschrijdingen van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex waarmee rekening moet worden gehouden voor berekeningswijze van de indexering 

  Het geïndexeerd bedrag bedoeld in art. 37 van het KB  bouwplaatsen 

  Berekeningswijze

  Huidige situatie

  vanaf 1 mei 2024
   

  26

  4 183 500 €

  2 500 000 x (1,02)26

  waarbij (1,02)26 = 1,6734

   

  Bij de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex

  27

  4 267 250 €

  2 500 000 x (1,02)27  

  waarbij (1,02)27 = 1,7069

  Evolutie van het geïndexeerd bedrag bedoel in art.37 van het KB bouwplaatsen, rekening houdend met de evolutie van de spilindex over de laatste 6 jaar

  (14) Vanaf 1 juni 2017 tot 30 augustus 2018

  3 298 697 €

  (15) Vanaf 1 september 2018 tot 29 februari 2020 

  3 364 671 €

  (16) Vanaf 1 maart 2020 tot 31 augustus 2021 

  3 431 964 €

  (17) Vanaf 1 september 2021 tot 31 december 2021 

  3 500 604 €

  (18) Vanaf 1 januari 2022 tot 28 februari 2022

  3 570 616 €

  (19) Vanaf 1 maart 2022 tot 30 april 2022 

  3 650 000 €

  (20) Vanaf 1 mei 2022 tot 30 juli 2022

  3 725 000 €

  (21) Vanaf 1 augustus 2022 tot 30 september 2022

  3 800 000 €

  (22) Vanaf 1 oktober 2022 tot 30 oktober 2022

  3 875 000 €

  (23) Vanaf 1 november 2022 tot 30 november 2022

  3 950 000 €

  (24) Vanaf 1 december 2022 tot 31 oktober 2023

  4 025 000 €

  (25) Vanaf 1 november 2023 tot 30 april 2023

  4 100 000 €

  (26) Vanaf 1 mei 2024 4 183 500 €