Het tijdskrediet staat los van de thematische verloven

Op deze pagina

    De stelsel van tijdskrediet staat volledig los van de thematische verloven, zijnde het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstandhet palliatief verlof en het verlof voor mantelzorg. Dit betekent dat een tijdskrediet met motief dat werd opgenomen, niet wordt aangerekend op de thematische verloven maar ook omgekeerd, dat een thematisch verlof niet wordt aangerekend op het tijdskrediet met motief.

    Voorbeeld:

    Een werknemer die 4 maanden ouderschapsverlof als thematisch verlof heeft genomen om voor zijn kind te zorgen en nog nooit tijdskrediet opnam,  kan na dat ouderschapsverlof onder bepaalde voorwaarden ook nog beroep doen op het tijdskrediet met motief van 51 maanden, b.v. om voor zijn kind te zorgen.