Het tijdskrediet - CAO nr. 103

Op deze pagina

    Tijdskrediet geeft het recht aan de werknemer om in bepaalde situaties de arbeidsprestaties te onderbreken of te verminderen. Het is een maatregel die een betere combinatie tussen het professionele en het privé-leven beoogt. Het stelsel van tijdskrediet wordt geregeld door de cao nr.103 en is enkel van toepassing op de werkgevers en werknemers uit de privé-sector.

    Het doel van de toelichting over het tijdskrediet op deze website is het geven van basisinformatie aan de loontrekkenden in de privé-sector die geïnteresseerd zijn in het tijdskrediet. Daarnaast kan deze informatie ook zorgen voor een beter begrip van deze materie bij de verantwoordelijken van de onderneming.

    Let wel, dit thema betreft enkel het arbeidsrecht.  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is niet bevoegd voor de fiscale en sociale zekerheidsaspecten van het tijdskrediet. Voor vragen in dat verband nodigen wij u uit om contact op te nemen met de volgende bevoegde administraties:

    Met betrekking tot het recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens het tijdskrediet kunt u terecht op de website van de RVA.

    De structuur van dit thema is als volgt: