Betaald educatief verlof

Op deze pagina

  Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

  Sinds de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het Betaald Educatief Verlof. Dit belet niet dat de federale overheid bevoegd blijft voor de aspecten die deel uitmaken van het arbeidsrecht. Het gaat om:

  • De planning van het betaald educatief verlof
  • Het behoud van het recht op loon (beperkt tot een maximaal bedrag)
  • De ontslagbescherming

  Ook zijn de paritaire comités nog bevoegd voor de goedkeuring van opleidingen die per bedrijfstak worden georganiseerd.  U vindt meer informatie over de rol van de paritaire comités bij deze erkenning op de pagina Erkenning opleidingen in het kader van het betaald educatief verlof. U vindt er ook de specifieke aanvragformulieren.