Recht om flexibele werkregelingen aan te vragen voor zorgdoeleinden

Op deze pagina

    Het recht om flexibele werkregelingen aan te vragen omvat het recht voor de werknemers om onder bepaalde voorwaarden een aanpassing van hun bestaande werkpatroon (bv. een wijziging van hun uurrooster of arbeidsregeling, …) aan te vragen voor zorgdoeleinden (= een vraagrecht) en de verplichting voor de werkgevers om gepast te reageren op geldige aanvragen voor het bekomen van zo’n flexibele werkregeling (= een antwoordplicht). Werkgevers zijn vrij om er al dan niet op in te gaan, mits zij rekening houden met bepaalde formaliteiten. 

    Deze regeling schrijft in wezen een dialoogprocedure tussen de werkgever en werknemer voor waaraan een aantal beschermende maatregelen zijn gekoppeld en geeft zo omzetting aan de bepalingen over de flexibele werkregelingen uit de Richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. 

    De concrete uitwerking van het recht om flexibele werkregelingen aan de vragen voor zorgdoeleinden verschilt naargelang het gaat om: 

    Voor personeelsleden in overheidsdienst is het aangeraden om hierover informatie in te winnen bij de eigen personeelsdienst.