Moederschapsverlof

Op deze pagina

    Zwangerschap en moederschap doen voor de werkneemster een bepaald aantal specifieke rechten en plichten op het vlak van sociaal recht ontstaan.

    Voor zover bepaalde formaliteiten vervuld zijn, geniet de zwangere werkneemster moederschapsbescherming bij haar werkgever, alsook het recht op specifieke verloven en uitkeringen naar aanleiding van de geboorte.

    In het thema Arbeidsovereenkomsten vindt u meer informatie over de schorsingen van de arbeidsovereenkomst bij zwangerschap en bevallingsverlof

    Opgelet, de impact van arbeidsongeschiktheid in het prenataal tijdvak op het moederschapsverlof is onlangs gewijzigd.

    In het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie over de moederschapsbescherming.