De bemiddeling zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek

Op deze pagina

    De bemiddeling bedoeld in de artikelen 1723/1 tot 1737 van het Gerechtelijk Wetboek is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.

    Bemiddeling kan plaatsvinden buiten een gerechtelijke procedure of kan met het akkoord van de partijen opgelegd worden door de rechter.

    Het is volledig denkbaar dat de bemiddeling zou worden toegepast voor het oplossen van relationele problemen op het werk. Ze heeft het voordeel sneller en minder duur te zijn dan een gerechtelijke procedure en laat toe te komen tot een akkoord dat voldoet aan de behoeften van alle partijen. Het akkoord kan gehomologeerd worden door een rechter.

    Een lijst van bemiddelaars is beschikbaar via een zoekfunctie op de website van de Federale Bemiddelingscommissie: Zoeken naar een bemiddelaar.