Procedures voor de bevoegde rechtbank

Op deze pagina

    Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de procedures voor de bevoegde rechtbank op basis van het doel ervan:

    • Als het slachtoffer wenst dat de dader van de onrechtmatige gedragingen of de werkgever die de welzijnsreglementering niet naleeft, strafrechtelijk wordt vervolgd, zal hij gebruik maken van de strafrechtelijke procedure.
    • Wanneer hij daarentegen een vergoeding wenst te krijgen voor zijn schade of wanneer hij de staking van het onrechtmatig gedrag vraagt, zal hij kiezen voor de burgerlijke procedure.
    • Tenslotte kan de werknemer gebruik maken van de administratieve procedure wanneer hij een administratieve rechtshandeling wenst aan te vechten.
    • Daarnaast kan de dader van de onrechtmatige gedragingen ook disciplinair worden bestraft binnen de onderneming zelf.