Uitzendarbeid

Op deze pagina

  Bij uitzendarbeid wordt een uitzendkracht (werknemer) in dienst genomen door een uitzendbureau (werkgever) met de bedoeling om te worden uitgeleend aan een gebruikende onderneming (klant van het uitzendbureau) en daar tijdelijke arbeid te verrichten.  

  Uitzendbureaus zijn in België verplicht een voorafgaande erkenning te verkrijgen:  zonder deze erkenning kan een uitzendbureau niet wettig uitzendactiviteiten verrichten. 

  De regels met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden en -procedure behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de verschillende gewesten en gemeenschappen (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschap).

  De uitzendarbeid zelf wordt federaal gereglementeerd via de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

  Uitzendarbeid is enkel mogelijk voor de uitvoering van een bij de wet toegelaten tijdelijke arbeid. 

  De belangrijkste gevallen van bij de wet toegelaten tijdelijke arbeid zijn:

  • om te voorzien in de vervanging van een vaste werknemer;
  • om te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk;
  • om te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.

  Bij uitzendarbeid moeten twee overeenkomsten worden afgesloten.

  De bedoeling om een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten moet schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer voor de eerste maal in dienst treedt van het uitzendbureau.

  De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid zelf moet schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk binnen 2 werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt bij de gebruiker.

  Een overeenkomst voor uitzendarbeid wordt altijd vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn. 

  Tijdens de uitzendarbeid heeft de uitzendkracht recht op hetzelfde loon als datgene wat hij zou gehad hebben, mocht hij als vast werknemer door de gebruiker zijn in dienst genomen.

  In bepaalde gevallen is het verboden om een beroep te doen op uitzendarbeid.  Dit is zo wanneer er een staking of lock-out plaatsvindt bij de gebruiker.