Inhoud van het verkennend bedrijfsbezoek bij WG van groep A, B en C+

Op deze pagina

  • De bedrijfsbezoeker zal tijdens het verkennend bedrijfsbezoek bij een grotere werkgever vooral kennisnemen van de gevaren en risico’s zoals die voortvloeien uit de risicoanalyse van de werkgever en zoals vastgesteld tijdens het bedrijfsbezoek: uiteraard kan de bedrijfsbezoeker die tijdens de rondgang vaststelt dat een risico niet werd opgenomen in de risicoanalyse, dat melden in zijn verslag.
    
  • Uiteraard geldt ook hier het adviseren over de functies en/of werkposten waarvoor gezondheidstoezicht nodig is. Net zoals in kleine bedrijven, is gezondheidstoezicht van werknemers alleen verplicht wanneer dat volgt uit de resultaten van de risicoanalyse die uitgevoerd is in samenwerking met de preventieadviseur-arbeidsarts en die aan het voorafgaand advies van het comité werd voorgelegd. Als dat het geval is, dan moet hiervoor verder de procedure worden gevolgd zoals voorzien in art. I.4-5 e.v. van de Codex.
    
  • Tenslotte beoogt het verkennend bedrijfsbezoek ook te adviseren over de eventuele bijkomende opdrachten en taken waarvoor een beroep kan worden gedaan op de externe preventiedienst: deze kunnen dan worden opgenomen in het identificatiedocument van de interne preventiedienst. Het kan hier bv. gaan om bepaalde metingen in het kader van arbeidshygiëne, meewerken aan specifieke risicoanalyses op vlak van psychosociale risico’s of ergonomie, enz.