Verplichte minimumbijdragen voor prestaties van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die van toepassing zijn voor het jaar 2023

Op deze pagina

  De bedragen zoals bepaald in hoofdstuk III van boek II, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.  

  In de onderstaande tabel staan de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen bedoeld in artikel II.3-15, §2 van de codex:

  Tariefgroep 

  Werkgever met ≤ 5 werknemers 

  Werkgever van groep A, B, C+, C-, of D met > 5 werknemers 

  1

  44,14 EUR

  51,60 EUR

  2

  64,04 EUR

  75,23 EUR

  3

  79,58 EUR

  93,88 EUR

  4

  100,72 EUR

  118,74 EUR

  5

  118,12 EUR

  139,26 EUR

  Een preventie-eenheid, zoals bedoeld in artikel II.3-17, §1 van de codex, bedraagt 186,51 EUR.

  De prestaties in het kader van de opdrachten inzake risicobeheer, zoals bedoeld in artikel II.3-19, §1 van de codex, worden aangerekend aan 142,99 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.

  De prestaties in het kader van de opdrachten inzake gezondheidstoezicht, zoals bedoeld in artikel II.3-19, §2 van de codex, worden aangerekend aan 96,40 EUR per prestatie of aan 142,99 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.