Verplichte minimumbijdragen voor prestaties van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die van toepassing zijn voor het jaar 2024

Op deze pagina

  De bedragen zoals bepaald in hoofdstuk III van boek II, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.  

  In de onderstaande tabel staan de geïndexeerde forfaitaire minimumbijdragen bedoeld in artikel II.3-15, §2 van de codex:

  Tariefgroep

  Werkgever met ≤ 5 werknemers

  Werkgever van groep A, B, C+, C-, of D met > 5 werknemers

  1

  45,02 EUR

  52,63 EUR

  2

  65,31 EUR

  76,73 EUR

  3

  81,16 EUR

  95,75 EUR

  4

  102,72 EUR

  121,11 EUR

  5

  120,48 EUR

  142,04 EUR

  Een preventie-eenheid, zoals bedoeld in artikel II.3-17, §1 van de codex, bedraagt 190,23 EUR.

  De prestaties in het kader van de opdrachten inzake risicobeheer, zoals bedoeld in artikel II.3-19, §1 van de codex, worden aangerekend aan 145,84 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.

  De prestaties in het kader van de opdrachten inzake gezondheidstoezicht, zoals bedoeld in artikel II.3-19, §2 van de codex, worden aangerekend aan 98,32 EUR per prestatie of aan 145,84 EUR per gepresteerd uur met toepassing van de wegingsfactoren.