Opzeggingstermijnen voor bepaalde werklieden in de gezondheidssector

Op deze pagina

  Voor bepaalde werklieden van de gezondheidssector wordt deel I van de opzeggingstermijn berekend volgend de hieronder vermelde termijnen : 

  Anciënniteit 

  Opzeggingstermijn (in maanden) 

  Van 0 tot minder dan 6 maanden  

   3  

  Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar  

   3  

  Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar  

   6  

  Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar  

   9  

  Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar  

   12  

  20 jaar of meer  

  3 bijkomende maanden per nieuwe begonnen periode van 5 jaar anciënniteit   

  Deze opzeggingstermijnen zijn onderworpen aan volgende toepassingsvoorwaarden : 

  • De werkman moet tewerkgesteld zijn in een van volgende instellingen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen:  
   • de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn;  
   • de psychiatrische verzorgingstehuizen;  
   • de initiatieven voor beschut wonen;  
   • de rusthuizen voor bejaarden;  
   • rust- en verzorgingstehuizen;  
   • de dagverzorgingscentra;  
   • de revalidatiecentra;  
   • de thuisverpleging;  
   • de geïntegreerde diensten thuisverzorging;  
   • de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België;  
   • de medisch-pediatrische centra;  
   • de wijkgezondheidscentra.    

   

  • Op 31 december 2013 moet de werkman minstens 5 jaar anciënniteit, al dan niet onderbroken, hebben in één of meerdere instellingen hierboven vermeld.