Opzeggingstermijnen - de werkgever ontslaat een werkman - arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012 (publieke sector)

Op deze pagina

  Voor de arbeidsovereenkomsten voor werklieden die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012, wordt deel I van de opzeggingstermijn (de opzeggingstermijn die overeenstemt met de anciënniteit verworven sinds de indiensttreding tot 31 december 2013) berekend op basis van de wettelijke opzeggingstermijnen die van toepassing waren op 31 december 2013. Deze opzeggingstermijnen zijn de volgende:    

  Anciënniteit 

  Opzeggingstermijn (in dagen)  

  Van 0 tot minder dan 6 maanden

   28  

  Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar  

   40  

  Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar  

   48  

  Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar  

   64  

  Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar  

   97  

  20 jaar of meer 

   129