Opzeggingstermijnen - de werkgever ontslaat een werkman - arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012 (publieke sector)

Op deze pagina

  Voor de arbeidsovereenkomsten voor werklieden die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012, wordt deel I van de opzeggingstermijn (de opzeggingstermijn die overeenstemt met de anciënniteit verworven sinds de indiensttreding tot 31 december 2013) berekend op basis van de wettelijke opzeggingstermijnen die van toepassing waren op 31 december 2013. Deze opzeggingstermijnen zijn de volgende:    

  Anciënniteit 

  Opzeggingstermijn (in dagen)  

  Van 0 tot minder dan 6 maanden (*) 

   28  

  Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar  

   40  

  Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar  

   48  

  Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar  

   64  

  Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar  

   97  

  20 jaar of meer 

   129  


   (*) Opgelet : Wat betreft de werklieden die minder dan 6 maanden anciënniteit hebben bereikt op 31 december 2013, kan deel I eventueel worden berekend op basis van de clausule van de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement die de werkgever toeliet de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een opzeggingstermijn van minstens 7 dagen wanneer de anciënniteit van de werkman minder dan zes maanden bedroeg op 31 december 2013.  

   

  Voorbeeld: een werkman en een werkgever sluiten een arbeidsovereenkomst die aanvangt op 1 december 2013. Het arbeidsreglement dat van toepassing was in de onderneming voorzag een clausule die de werkgever toeliet de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een opzeggingstermijn van 10 dagen gedurende de eerste zes maanden anciënniteit. De werkman wordt ontslagen in juni 2015. In dat geval wordt deel I (de opzeggingstermijn die overeenstemt met de anciënniteit verworven sinds 1 december 2013 tot 31 december 2013) berekend op basis van de clausule in het arbeidsreglement aangezien, op 31 december 2013, de werkman minder dan zes maanden anciënniteit had. Deel I van de opzeggingstermijn is bijgevolg gelijk aan 10 dagen.