Telewerk

Op deze pagina

    In de privésector wordt de tewerkstelling van telewerkers, die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseerd is, momenteel geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad en door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders).

    De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft een reglementair kader gecreëerd voor het telewerk dat niet op regelmatige, maar wel op occasionele wijze uitgevoerd wordt.

     Hierna kunt u meer informatie terugvinden over: