Opzeggingstermijnen - overeenkomst aangevangen vanaf 01/01/2014 - ontslag door de werkgever

Op deze pagina

  Bij een arbeidsovereenkomst die is aangevangen vanaf 1 januari 2014 wordt de toepasselijke opzeggingstermijn bij ontslag door de werkgever bepaald volgens onderstaande tabel.  

  De toepasselijke opzeggingstermijnen voor dergelijke arbeidsovereenkomsten zijn gelijk voor arbeiders en bedienden.    

  Anciënniteit

  Opzeggingstermijn (in weken)

  Van 0 tot minder dan drie maanden

  1

  Van drie maanden tot minder dan vier maanden

  3

  Van vier maanden tot minder dan vijf maanden

  4

  Van vijf maanden tot minder dan zes maanden

  5

  Van zes maanden tot minder dan negen maanden

  6

  Van negen maanden tot minder dan twaalf maanden

  7

  Van twaalf maanden tot minder dan 15 maanden

  8

  Van 15 maanden tot minder dan 18 maanden

  9

  Van 18 maanden tot minder dan 21 maanden

  10

  Van 21 maanden tot minder dan 24 maanden

  11

  Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar

  12

  Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar

  13

  Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar

  15

  Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar

  18

  Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar

  21

  Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar

  24

  Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar

  27

  Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar

  30

  Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar

  33

  Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar

  36

  Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar

  39

  Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar

  42

  Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar

  45

  Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar

  48

  Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar

  51

  Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar

  54

  Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar

  57

  Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar

  60

  Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar

  62

  Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar

  63

  Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar

  64

  Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar

  65

   

  Voorbeeld: Een werknemer wordt aangeworven op 1 maart 2014 met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Hij wordt ontslagen met een opzeggingstermijn die een aanvang neemt op 2 september 2014. Rekening houdend met het feit dat anciënniteit wordt berekend van een bepaalde datum tot dezelfde datum heeft de werknemer 6 maanden anciënniteit verworven (van 1 maart 2014 - 1ste dag van de arbeidsrelatie - tot 1 september 2014 - laatste dag voor de aanvang van de opzeggingstermijn). De werkgever moet een opzeggingstermijn van 6 weken respecteren.