Lijst van de sectorale koninklijke besluiten

Op deze pagina

  Handleiding 

  Door de benaming van het paritair comité of subcomité aan te klikken kan u het volgende raadplegen:  

  • een samenvattende tabel met de gewone opzeggingstermijnen die van toepassing zijn in de sector in geval van een “normaal” ontslag door de werkgever.   

  Soms maakt de tabel het onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten die worden uitgevoerd voor of vanaf 1 januari 2012. In dat geval moet men aandachtig zijn en de juiste opzeggingstermijnen bekijken in functie van de datum van het begin van  uitvoering van de betrokken arbeidsovereenkomst.    

  Soms maakt de tabel geen onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten die worden uitgevoerd voor of vanaf 1 januari 2012. Dit betekent dat de vermelde opzeggingstermijnen van toepassing zijn op alle arbeidsovereenkomsten, ongeacht de datum van het begin van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.    

  • de volledige tekst van het koninklijk besluit of de koninklijke besluiten die de toepasselijke opzeggingstermijnen in de sector vaststellen (format pdf).      

  Een raadpleging van de volledige tekst laat ook toe om kennis te nemen van de specifieke opzeggingstermijnen in geval van opzegging met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen), herstructurering of rustpensioen.    

  Alle (sub)sectoren hebben dergelijke specifieke opzeggingstermijnen, behalve:    

  • PC 124 (Paritair Comité voor het bouwbedrijf)  
  • SPC 128.02 (Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers)  
  • PC 139 (Paritair Comité voor de binnenscheepvaart)  
  • SPC 140.04 (Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens)  
  • PC 147 (Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand)  
  • PSC 301.01 (Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, “Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen” genaamd)  
  • PC 311 (Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken)  
  • PC 312 (Paritair Comité voor de warenhuizen)  
  • SPC 319.02 (Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap)  
  • PC 320 (Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen)  
  • PC 324 (Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel)  
  • SPC 327.03 (Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap)   

  Lijst 

  Nummer P(S)C 

  Benaming van het paritair (sub)comité  

  102.01  

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteen-groeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen  

  102.02  

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteen-groeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen  

  102.03 

  Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant  

  102.04 

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant  

  102.05 

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der porselein-aarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploi-teerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen  

  102.06 

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant  

  102.07 

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteen-groeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik  

  102.08 

  Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmer-groeven en –zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk  

  102.09 

  Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en –ovens op het gehele grondgebied van het Rijk  

  104 

  Paritair Comité voor de ijzernijverheid  

  105 

  Paritair Comité voor de non-ferro metalen  

  106.01 

  Paritair Subcomité voor de cementfabrieken  

  106.02 

  Paritair Subcomité voor de betonindustrie  

  106.03 

  Paritair Subcomité voor de vezelcement  

  107 

  Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters  

  109 

  Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf  

  110 

  Paritair Comité voor de textielverzorging  

  111 

  Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw  

  112 

  Paritair Comité voor het garagebedrijf  

  113 

  Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf  

  113.04 

  Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen  

  114 

  Paritair Comité voor de steenbakkerij  

  115 

  Paritair Comité voor het glasbedrijf  

  116 

  Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid  

  118 

  Paritair Comité voor de voedingsnijverheid  

  119 

  Paritair Comité voor de handel in voedingswaren  

  120 

  Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk  

  120.01 

  Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers  

  120.02 

  Paritair Subcomité voor de vlasbereiding  

  120.03 

  Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen  

  121 

  Paritair Comité voor de schoonmaak  

  124 

  Paritair Comité voor het bouwbedrijf  

  125.01 

  Paritair Subcomité voor de bosontginningen  

  125.02 

  Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden  

  125.03 

  Paritair Subcomité voor de houthandel  

  126 

  Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking  

  128.01 

  Paritair Subcomité voor de leerlooierij  

  Paritair Subcomité voor de handel in ruwe huiden en vellen  

  128.02 

  Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers  

  128.03 

  Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid  

  128.05 

  Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder  

  128.06 

  Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels  

  129 

  Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton  

  130 

  Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf  

  132 

  Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken  

  133 

  Paritair Comité voor het tabaksbedrijf  

  136 

  Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking  

  139 

  Paritair Comité voor de binnenscheepvaart  

  140.04 

  Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens  

  142.01  

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen  

  142.02  

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen  

  142.03  

  Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier  

  144  

  Paritair Comité voor de landbouw  

  145  

  Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf  

  147  

  Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand  

  148.01  

  Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen  

  149.01  

  Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie  

  149.02  

  Paritair Subcomité voor het koetswerk  

  149.03  

  Paritair Subcomité voor de edele metalen  

  149.04  

  Paritair Subcomité voor de metaalhandel  

  152  

  Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs  

  301.01  

  Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd  

  302  

  Paritair Comité voor het hotelbedrijf  

  303.03  

  Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoop-zalen  

  306  

  Paritair Comité voor het verzekeringswezen  

  311  

  Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken  

  312  

  Paritair Comité voor de warenhuizen  

  314  

  Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen  

  317  

  Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten  

  318.02  

  Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap  

  319.01  

  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huis-vestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap  

  319.02  

  Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huis-vestingsinrichtingen en –diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap  

  320  

  Paritair Comité voor debegrafenisondernemingen  

  321  

  Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  

  324  

  Paritair Comité voor de diamantnijverheid en ‑handel  

  327.01  

  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap  

  327.03  

  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap  

  330  

  Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten