Eenheidsstatuut - tijdelijke uitzondering tot 31 december 2017

Op deze pagina

    Voorafgaande opmerking. De tijdelijke afwijkende opzeggingstermijnen zijn slechts van toepassing op de werknemers voor wie er op 31/12/2013 een koninklijk besluit bestond dat, bij opzegging door de werkgever, een opzeggingstermijn bepaalde die lager was dan de afwijkende opzeggingstermijn. Deze vergelijking dient telkens per individuele werknemer te worden gemaakt zodat niet noodzakelijk alle werknemers van de hieronder vermelde paritaire comités onderworpen zijn aan de tijdelijke afwijkende opzeggingstermijnen.