Nationale Arbeidsraad (NAR)

Op deze pagina

  Voorstelling

  De Nationale Arbeidsraad werd opgericht bij wet van 29 mei 1952.

  Het gaat om een nationaal en interprofessioneel paritair orgaan dat bevoegd is voor sociale materies.

  Taken

  De NAR heeft hoofdzakelijk een adviserende bevoegdheid: hij geeft de Regering of het Parlement, ofwel op eigen initiatief, ofwel op vraag van deze autoriteiten, advies of doet voorstellen betreffende de algemene problemen van sociale aard die de werkgevers en de werknemers aanbelangen. Hij kan eveneens in de plaats treden van een paritair comité dat niet functioneert.

  Sinds 1968 kan de Raad eveneens collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten van nationale en interprofessionele draagwijdte. Deze overeenkomsten worden meestal algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

  Gegevens

  Nationale Arbeidsraad (NAR)
  Blijde Inkomstlaan, 17-21
  1040 BRUSSEL
  Tel.: 02 233 88 11
  Fax: 02 233 88 59
  Website: http://www.cnt-nar.be

  Voorzitter: Rudi Delarue
  Secretaris: Jean-Paul Delcroix