Activiteitenverslag 2020-2021 - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid - Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk

De activiteiten die worden ontwikkeld door de Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk (Promo), werden in 2020 en 2021 getekend door de ongekende gezondheidscrisis die de hele wereld getroffen heeft. Bepaalde activiteiten konden niet fysiek plaatsvinden, waardoor ze omgevormd werden tot webinars en evenementen op afstand, wanneer dit mogelijk was. Het verplichte telewerk dat van de ene dag op de andere werd opgelegd, heeft ook een impact gehad op de organisatie van het werk en de activiteiten.

Niettemin kan men vaststellen dat deze nieuwe situatie de Afdeling Promo niet belet heeft haar doelpubliek permanent een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden en haar doelstellingen grotendeels te behalen.

Teneinde een globaal overzicht te kunnen geven van de ontplooide activiteiten van de Afdeling Promotie van het welzijn op het werk wordt het activiteitenverslag van de volgende drie directies op een gesynthetiseerde wijze voorgesteld:

  • Directie van de gedragscommunicatie ontwikkelt en realiseert acties voor de promotie, de sensibilisering en het verspreiden van informatie over welzijn op het werk.
  • Directie van de modelwerkplaats werd opgericht voor de promotie van de veiligheid en de gezondheid van werknemers door de organisatie van begeleide bezoeken over veilig werken en demonstraties in een laboratorium voor de elektriciteit.
  • Directie van de eretekens kent eretekens toe aan de personen die in de ondernemingen door hun dagelijkse activiteiten of door een uitzonderlijke daad een bijdrage hebben geleverd aan de goede werking of verbetering van de maatschappij.

Dit verslag omvat tevens een samenvatting van het onderzoek dat werd gevoerd door de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden (DIOVAR).