Verslag over het sectoraal overleg 2019-2020

Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren, worden erin opgenomen. Vervolgens worden de akkoorden geïmplementeerd via sectorale cao’s. De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen volgt het sectoraal overleg op.

Dit derde verslag over het sectoraal sociaal overleg bekijkt de onderhandelingsperiode 2019-20. Naast een algemeen overzicht worden de resultaten van het sectoraal cao-overleg voor een aantal kernthema’s besproken.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.